Q4: Kraftfulla åtgärder ger resultat på kort och lång sikt

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2020 08:00 CEST

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade med 5,0 procent till 2 874 miljoner kronor (3 026).
 • Den organiska omsättningstillväxten var -2,3 procent (11,2) varav SMB -2,6 procent (2,3), LCP -1,5 procent (20,8) och B2C -8,5 procent (0,7).
 • Bruttomarginalen uppgick till 15,1 procent (16,2).
 • Justerat EBITA uppgick till 101 miljoner kronor (120) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 3,5 procent (4,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 85 miljoner kronor (102), inklusive jämförelsestörande poster om 9 miljoner kronor (3).
 • Kvartalets resultat uppgick till 69 miljoner kronor (73).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,77 kronor (0,83).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20 miljoner kronor (71).

September 2019-augusti 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 5,3 procent till 13 195 miljoner kronor (12 536).
 • Den organiska omsättningstillväxten var 2,3 procent (9,9) varav SMB -1,4 procent (4,0), LCP 6,1 procent (16,5) och B2C -3,9 procent (-3,9).
 • Bruttomarginalen uppgick till 15,5 procent (16,7).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) minskade till 517 miljoner kronor (560) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 3,9 procent (4,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 387 miljoner kronor (489) inklusive jämförelsestörande poster om -31 miljoner kronor (3,5).
 • Periodens resultat uppgick till 277 miljoner kronor (356).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,13 kronor (4,12).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 868 miljoner kronor (264).
 • Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerat EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden var 2,6 exklusive effekterna från implementeringen av IFRS 16 Leasingavtal (2,9 vid utgången av 2018/19). Vid beräkning inklusive effekterna uppgår nyckeltalet till 2,7 (-).
 • Styrelsen avser att lämna förslag på vinstdisposition i samband med kallelse till årsstämman.

” Vi ser en stabil utveckling inom vår onlinebaserade kärnverksamhet, med en tydlig återhämtning i efterfrågan hos de mindre och medelstora bolagen. Marknaden är fortsatt svårbedömd i det korta perspektivet och coronapandemin har haft effekter på det fjärde kvartalet men vi har också vidtagit snabba och kraftfulla åtgärder på såväl kort som lång sikt för att möta den generella utvecklingen. Samtidigt går förändringen med ökad andel handel online allt snabbare på vår marknad och vi har intensifierat vårt strategiska arbete genom att fortsätta förbättra vår kärnaffär online och vår effektivitet samt sänkt våra kostnader. Automatiseringen av centrallagret, effektiviseringen inom organisationen för tjänster och lösningar samt konsolidering av våra datacenter ger mycket goda förutsättningar för högre lönsamhet framåt”, säger Thomas Ekman, VD och koncernchef på Dustin.

Läs rapporten här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2020 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning, vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

Vi erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Huvudfokus är på små och medelstora företag. Omsättningen verksamhetsåret 2019/20 uppgick till cirka 13,2 miljarder SEK och drygt 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har mer än 1800 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm. 

Läs vidare »

Inbjudan till presentation av Dustins bokslutskommuniké den 7 oktober

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2020 07:45 CEST

Dustin Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 7 oktober kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av bokslutskommunikén för det finansiella året 2019/20.

CEO Thomas Ekman och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för det finansiella året 2019/20 och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen www.dustingroup.com under Investerare https://www.dustingroup.com/sv/reports innan konferensen börjar.

Dustin Group publicerar bokslutskommunikén samma morgon, kl 08:00 CET.

Telefonnummer:

+46850558368

+443333009265

+18338230586

Presentationen kan också följas live via webcast här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig: fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning, vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

Vi erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Huvudfokus är på små och medelstora företag. Omsättningen verksamhetsåret 2018/19 uppgick till cirka 12,5 miljarder SEK och drygt 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har mer än 1800 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm. 

​Dustin Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 7 oktober kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av bokslutskommunikén för det finansiella året 2019/20.

Läs vidare »

Dustin tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå – klimatneutrala och cirkulära 2030

Nyheter   •   Sep 16, 2020 10:00 CEST

Nu lanserar Dustin, som är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Nederländerna, en ny strategi för hållbarhet och socialt samhällsansvar. Strategin, som sträcker sig fram till år 2030, fokuserar på tre områden; klimat, cirkularitet och social jämlikhet. Bland annat går man som första e-handlare i Norden ut med att företaget ska vara helt klimatneutralt till år 2030.

Dustin stärker positionen inom standardiserade tjänster med danskt förvärv

Nyheter   •   Sep 10, 2020 10:00 CEST

Exato är specialiserade på standardiserade tjänster inklusive IT-säkerhet där mer än hälften av intäkterna kommer från abonnemangstjänster till framför allt små och medelstora företag.

Förvärvet bidrar till Dustins strategi att öka försäljningen av tjänster bland annat genom förvärv. Exato stärker och kompletterar Dustins erbjudande i Danmark.

-Exato passar väl in i vår strategi med fokus på standardiserade tjänster som kunderna köper som abonnemang. Deras senaste satsning på standardiserade IT-säkerhetstjänster kommer bidra till att ytterligare stärka Dustins erbjudandeportfölj samtidigt som de stärker vår kapacitet inom managerade tjänster på den danska marknaden, säger Alexandra Drevenlid EVP Services & Solutions Dustin.

Exato omsatte cirka 30 MDKK under förra räkenskapsåret. Bolaget har närmare 20 medarbetare vid kontor i Köpenhamn och Odense och förvärvas av de fyra grundarna som kommer arbeta kvar i bolaget.

-Att bli en del av Dustin är en fantastisk möjlighet och ett naturligt nästa steg för oss. Det gör det möjligt för oss att fortsätta fokusera på att utveckla och leverera standardiserade erbjudanden, men till en större kundbas, säger Anders Vedel, VD på Exato.

Bolaget konsolideras i Dustin under september. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning, vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

Vi erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Huvudfokus är på små och medelstora företag. Omsättningen verksamhetsåret 2018/19 uppgick till cirka 12,5 miljarder SEK och drygt 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har mer än 1800 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm. 

Exato är specialiserade på standardiserade tjänster inklusive IT-säkerhet där mer än hälften av intäkterna kommer från abonnemangstjänster till framför allt små och medelstora företag.

Läs vidare »

Dustin öppnar popup-kontor på Clarion Hotel Sign

Nyheter   •   Sep 03, 2020 10:00 CEST

Nu öppnar Dustin, som säljer IT-lösningar, en popup-arbetsyta på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Popup:en, som går under namnet "Dustin Business Suite", erbjuder ett 15-tal utrustade arbetsplatser i en säker miljö för den som inte har möjlighet att arbeta hemifrån under hösten.

Q3: Ökad digitalisering och hög förändringstakt stärker Dustin

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2020 08:00 CEST

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 3,2 procent till 3 271 miljoner kronor (3 169).
 • Den organiska omsättningstillväxten var 1,3 procent (15,3) varav SMB -5,7 procent (6,6), LCP 6,6 procent (25,0) och B2C 9,7 procent (-5,0).
 • Bruttomarginalen uppgick till 15,1 procent (16,8).
 • Justerat EBITA uppgick till 106 miljoner kronor (124) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 3,2 procent (3,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 52 miljoner kronor (78), inklusive jämförelsestörande poster om -29 miljoner kronor (-26,2).
 • Kvartalets resultat uppgick till 31 miljoner kronor (48).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,35 kronor (0,54).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 468 miljoner kronor (101).
 • Marknadsutvecklingen på kort sikt är svårbedömd. Vår bedömning är att vi kommer se en återgång till ett mer stabilt och normalt marknadsläge under senare delen av 2020.

September 2019-maj 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 8,5 procent till 10 322 miljoner kronor (9 510).
 • Den organiska omsättningstillväxten var 3,8 procent (9,5) varav SMB -1,0 procent (4,6), LCP 8,5 procent (15,3) och B2C -2,5 procent (-5,2).
 • Bruttomarginalen uppgick till 15,6 procent (16,8).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) minskade till 416 miljoner kronor (440) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,0 procent (4,6).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 303 miljoner kronor (388) inklusive jämförelsestörande poster om -40 miljoner kronor (0,2).
 • Periodens resultat uppgick till 209 miljoner kronor (283).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,36 kronor (3,30).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 848 miljoner kronor (193).
 • Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerat EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden var 2,5 exklusive effekterna från implementeringen av IFRS 16 Leasingavtal (2,9 vid utgången av 2018/19). Vid beräkning inklusive effekterna uppgår nyckeltalet till 2,9 (-).

”Marknaden är kortsiktigt svårbedömd, men vi har en långsiktigt attraktiv position. Digitaliseringstakten i samhället med en ökande onlinehandel och större behov av mobilitet har accelererat, drivet av coronapandemin. Vi ligger rätt för dessa trender vilket gjort det möjligt att öka tempot i vår transformation. I det tredje kvartalet har vi ytterligare förbättrat vårt rörelsekapital och därmed stärkt vår balansräkning och minskat skuldsättningsgraden. Vi redovisar en positiv omsättningstillväxt om 3,2 procent i kvartalet, varav 1,3 procent organiskt. Det justerade EBITA-resultatet minskade jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 106 miljoner kronor. Utifrån det rådande marknadsläget har vi vidare genomfört åtgärder för att anpassa organisationen och sänka våra kostnader”, säger Thomas Ekman, VD och koncernchef på Dustin.

Läs hela rapporten här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning, vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

Vi erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Huvudfokus är på små och medelstora företag. Omsättningen verksamhetsåret 2018/19 uppgick till cirka 12,5 miljarder SEK och drygt 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har mer än 1800 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm. 

Läs vidare »

Inbjudan till presentation av Dustins delårsrapport den 1 juli

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2020 07:58 CEST

Dustin Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 1 juli kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet.

CEO Thomas Ekman och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för det tredje kvartalet 2019/20 och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen www.dustingroup.com under Investerare https://www.dustingroup.com/sv/reports innan konferensen börjar.

Dustin Group publicerar kvartalsrapporten för det tredje kvartalet samma morgon, kl 08:00 CET.

Telefonnummer:

+46 8 566 427 06

+44 333 300 926 5

+1 833 526 834 7

Presentationen kan också följas live via webcast här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig: fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning, vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

Vi erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Huvudfokus är på små och medelstora företag. Omsättningen verksamhetsåret 2018/19 uppgick till cirka 12,5 miljarder SEK och drygt 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har mer än 1800 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm. 

Dustin Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 1 juli kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet.

Läs vidare »

Förändring i Dustins koncernledning: ny EVP Marketing & Communication

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2020 08:15 CEST

​Stephanie Forsblom blir ny EVP Marketing & Communication och medlem av Dustins koncernledning. Det är en nyinrättad roll som samlar ansvaret för all extern och intern kommunikation för att ytterligare öka fokus på att stärka Dustins position på marknaden.

Dustin drar upp lagertempot med ny robotlösning

Nyheter   •   Jun 11, 2020 09:00 CEST

Nu investerar Dustin, som är en av Nordens ledande e-handlare, i ett robotlager. Roboten ska bland annat öka servicegraden mot kunderna genom kortare hanteringstid i lagret och kommer att kunna hantera 1 600 orderrader i timmen, motsvarande 75 procent av alla kundorder.

Skänker surfplattor med underhållning till äldreboenden - Dustin och Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete

Nyheter   •   Jun 09, 2020 10:00 CEST

Sedan i slutet på mars råder det besöksförbud på landets äldreboenden i och med coronavirusets spridning, vilket lett till att många på boendena är väldigt ensamma och isolerade från omvärlden. För att ge de äldre en ljuspunkt i tillvaron kommer Dustin, som säljer IT-produkter och tjänster, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö därför att dela ut ett 100-tal surfplattor laddade med kultur till flera äldreboenden i Malmö under de kommande veckorna.

- Vi på Dustin är stolta över att vi har fått möjlighet att vara med i det här initiativet. Äldre på boenden har blivit väldigt isolerade på grund av corona-pandemin. Vi tror på teknikens möjligheter och det här är ett initiativ som visar hur IT kan bidra till att sprida glädje, säger Henrik Lampa, hållbarhetschef på Dustin.

Under normala omständigheter brukar Studieförbundet Vuxenskolans trubadurer och cirkelledare besöka äldreboenden som de samverkar med, vilket är ett mycket uppskattat inslag i vardagen. Nu när de inte längre har möjlighet till det har man istället hittat en digital lösning.

- Vi spelar in olika program med våra trubadurer och cirkelledare och lägger länkar till dessa på surfplattorna. Plattorna kan även användas för att hålla kontakt med nära och kära genom både ljud och bild, vilket vi tror är nog så viktigt för de äldre, säger Carina Lännberg, avdelningschef på Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö.

Sedan i slutet på mars råder det besöksförbud på landets äldreboenden i och med coronavirusets spridning. För att ge de äldre en ljuspunkt i tillvaron kommer Dustin, som säljer IT-produkter och tjänster, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö dela ut ett 100-tal surfplattor laddade med kultur till flera äldreboenden i Malmö under de kommande veckorna.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Press & PR Manager
 • prjyescks@rtduqvsttzingu.shdesi
 • +46 73 850 54 85

 • Presskontakt
 • Head of Information
 • pryyesnxs@aidulxsthpinec.seaemc
 • +46 70 258 62 94

 • Presskontakt
 • IR-ansvarig
 • idlr@ofduyhstwlinfmgrqgoulwp.ldcosrmnz
 • +46 70 510 10 22

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna.

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning, vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

Vi erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Huvudfokus är på små och medelstora företag. Omsättningen verksamhetsåret 2019/20 uppgick till cirka 13,2 miljarder SEK och drygt 90 rocent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin har mer än 1800 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm.

Adress

 • Dustin
 • Augustendalsvägen 7
 • 131 52 Nacka Strand